دکتر جواد انوار
دندانپزشک متخصص درمان ریشه شیراز

یک جایگزین درست برای عبارت غلط «عصب کشی»

 

 

عبارت «عصب کشی» یک غلط مصطلح است که امروزه کمتر توسط دندانپزشکان بکار برده می‌شود و دلیل آن تصویر اشتباهی است که این عنوان در ذهن بیماران ایجاد می‌کند.

«درمان ریشه» فقط شامل حذف یا کشیدن عصب از درون دندانها نیست. موفقیت طولانی مدت این درمان وابسته به عوامل بسیاری است. حذف کامل بافت نرم ملتهب یا عفونی از درون کانالهای ریشه، عدم تحریک بافتهای اطراف ریشه حین درمان، برداشت کمترین میزان ممکن از ساختار تاج و ریشه، مسدود ساختن کلیه فضاهای باقیمانده برای جلوگیری از تجمع باکتریها و ترمیم مناسب تاج برای بازگرداندن دندان به عملکرد مناسب از جمله این عوامل هستند. ترکیب «عصب کشی» می‌تواند باعث ابهامات و تصورات اشتباه زیادی شده و به همین دلیل دندانپزشکان کمتر از آن استفاده میکنند.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها